• Regional Office team

 • Province No.1

  Mr. Rishiraj Pariyar

  Province Head
  CUG: 9856009196
  itahari.ro@nmbmicrofinance.com

   

  Mr. Sanjib Karki

  Regional Manager
  CUG: 9852083328
  itahariro.biblyate@nmbmicrofinance.com

  Mr. Jeevan Khatri

  Regional Manager
  CUG: 9852042686
  itahari.ro2@nmbmicrofinance.com

  Mr. Nabin Khatiwoda

  Regional Manager
  9852085102
  itahari.debrebash@nmbmicrofinance.com

  Mr. Anoj Udash

  Regional Manager
  CUG: 9842364555
  Badribas.ro1@nmbmicrofinance.com

   

  Madesh Province

  Mr. Roshan Kumar Chaudhary

  Province Head
  CUG: 9856009190
  Bardibas.ro@nmbmicrofinance.com

  Mr. Surya Bahadur Kingring

  Regional Manager of Province 2
  CUG: 9842364555
  Badribas.ro1@nmbmicrofinance.com

  Mr. Suresh Karki

  Regional Manager
  CUG: 9842537346
  Badribasro.gajura@nmbmicrofinance.com

   

  Bagmati Province

  Mr. Mahesh Pathak

  Province Head
  CUG: 9856009197

  Dhulikhel.ro@nmbmicrofinance.com

  Mr. Kumar Wagle

  Regional Manager
  CUG: 9745683695
  Dhulikhel.ro1@nmbmicrofinance.com

  Mr. Manoj Kumar Gharti

  Regional Manager
  CUG:
  Dhulikhelro.gajura@nmbmicrofinance.com

   

  Gandaki Province

  Mr. Yogendra G.C

  Province Head
  CUG: 9856009189
  Pokhara.ro@nmbmicrofinance.com

  Mr. Ram Chandra Paudel

  Regional Manager
  CUG: 9856048324
  Pokhararo.gyadi@nmbmicrofinance.com

  Mrs. Rijina Kandel

  Regional Manager
  CUG: 9856042045
  Pokhararo.satrasaya@nmbmicrofinance.com

   

  Lumbani Province

  Mr. Lanka Bahadur Bam

  Province Head
  CUG: 9856009199

  Siddharthanagar.ro@nmbmicrofinance.com

  Mr. Balaram Khadka

  Regional Manager
  CUG: 9857052935

  Siddharthanagar.ro1@nmbmicrofinance.com

  Mr. Rajendra Bahadur Khadka

  Regional Manager
  CUG: 9856077574

  siddharthanagarro.nepalgunj@nmbmicrofinance.com

   

  Karnali Province

  Mr.Abhishek Gautam

  Regional Manager
  CUG: 9858073202

  birendranagar.ro1@nmbmicrofinance.com

   

  Sudurpashchim Province

  Mr. Bibek Bhatta

  Regional Manager
  CUG: 9858486313

  dhangadhi.ro1@nmbmicrofinance.com

   

X
wpChatIcon